JEDNA HALKA U MEDINI

čitanje: 3 min.

Nažalost, nerijetko čujemo nekoga kako ne zna tačno proučiti čak ni Fatihu, a to je zbog toga što Fatiha sadrži čak devet harfova, odnosno glasova koji ne postoje u našem jeziku. Učenje Fatihe u namazu je vadžib u hanefijskom mezhebu, a kod velikog broja učenjaka to je farz.

Neki od nas su Fatihu naučili od svojih ukućana, neki u mektebu (ili mejtefu), a veliki broj ju je to uradio čitanjem transkripcije (sa latinice). I budući da je Fatiha veoma važna za namaz i često se nedovoljno tačno ili čak nespravno uči, neprijatno je ljudima da kod nekoga provjere svoje učenje ove sure, kao što je nezgodno i da neko ide i zaustavlja ljude da bi ih provjerio kako je uče, da li ispravno izgovaraju harfove kojih nema u našem jeziku.

Prije dvije, ili sada već tri godine, u Poslanikovoj džamiji postoje halke Kur'ana koje su namijenjene samo za hadžije odnosno za mu'temire, one koji su došli obaviti umru. Njima se pruža prilika da tokom svog višednevnog boravka daleko od očiju sredine u kojoj žive, u Medini pred nekim hafizom ili šejhom prouče Fatihu i da ih on ispravi.

I meni se ponekad javi neki naš hadžija ili mu'temir da je stigao u grad Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da bi volio da se vidimo i malo družimo. Meni to bude posebno drago, jer nas ovdje u udaljenosti od naše domovine obraduje da vidimo svakog vjernika sa naših prostora.

Iako naša druženja budu lijepa, a često i nezaboravna, veoma veoma rijetko se desi da zajedno proučimo neki odlomak iz Kur'ana. A zbog toga što je navedeni problem sa čitanjem Kur'ana čest, a neprijatno je da bilo koga ispitujem i da mu možda na neki način umanjim ljepotu boravka u ovom svijetlom gradu, ja onda postavim pitanje: "Jesi li ikada učio Kur'an kod nekog hafiza ili šejha iz Poslanikove džamije?"

Odgovor naravno bude da nije, a onda ja nastavim: "Pa zar ne bi volio da se osim sa nagradom za hadž ili za umru vratiš, a da si učio Kur'an kod hafiza u Poslanikovoj džamiji?" -"Naravno da bih," - najčešći je odgovor, "ali ja ne znam arapski." I onda ga uzmem i pokažem mu jednu ovakvu halku i kažem mu: "Vidiš, niko od ovih ljudi iz halke ne zna arapski, oni nisu arapi, ali su došli da prouče odlomak iz Kur'ana i šejh/profesor ih ispravi. Kako to rade? On se nasmije onom čije učenje želi da čuje i kaže mu: "Iqre'", i onda on prouči odlomak a potom ga on ispravi. Ako više njih griješi, onda on prvi uči naglas, a svi za njim ponove. I tako oni uče Allahovu knjigu, u Poslanikovoj džamiji, a da niko od njih ne zna arapski."

I onda se ljudi zagriju i jedva čekaju priliku da prisistvuju tim halkama. Ja ne znam koliko neko nauči jer, opet, nezgodno je da bilo koga ispituješ. No, ipak kada želimo uvijek možemo naći način da ljudima ukažemo na dobro djelo, a da pazimo na njihove emocije i na njihovo stanje.

Zato ako budete nekada dolazili na hadž ili na umru, ponesite sa sobom i ovaj dar, ovu priliku da proučite odlomak iz Kur'ana pred hafizom u Poslanikovoj džamiji u Medini, te možda i ispravite greške prilikom učenja koje vam se potkradaju.

Nikad ne treba za takve stvari truda žaliti, niti kao dobro djelo podcjenjivati.

(Medina, 31.02.2017.)

Vrati se nazad