KAd sam Bio u abdesthani

čitanje: 2 min.


Ispričat ću to ovako:


Bio sam u abdesthani naše džamije na Dobrinji kada se desilo sljedeće.

Pored mog druga Selvedina, kojeg sam tek upoznao, abdestio se i jedan mladić. Selvedin ga je pogledao, nasmijao se i lijepo ga upitao: “Izvini, šta ti radiš?”

- “Abdestim se,”- rekao je ovaj zbunjeno, a zastidio se toliko da je pocrvenio u licu.

- “A kako se to abdestiš?” - fino je ponovo pitao.

- “Perem ruku. Prvo desnu, pa lijevu. Po tri puta.”

- “Ali ne peru se tako ruke po tri puta. Opere se prvo desna tri puta, a onda lijeva tri puta. Ne pere se prvo desna jednom, pa lijeva jednom, pa onda desna još jednom i tako dalje kao što ti radiš. Jesi li znao to?”

- “Nisam”- reče on, ali se sada još više zacrvenio jer ga je bilo stid što nije znao ispravno da se abdesti.

Koliko god da mu je bilo neprijatno, bilo mu je drago da ga je neko na kraju podučio na lijep način.

Moj drug je prvo je utvrdio da ovaj radi nešto namjerno. Potom ga je upitao da mu objasni. A potom ga je lijepo, blago bez imalo ponižavanja i ismijavanja podučio.

On sam se nije znao bolje abdestiti, jer je sam učio iz ilmihala, a bilo ga je mnogo stid da nekoga pita kako se to ispravno radi.

Ovaj mladić od tada do danas zna kako lijepo da se abdesti. I mnogo puta je dovio za Selvedina što ga je ovako lijepo ispravio i podučio.

Kasnije se sa njim družio, sa njim je zejedno učio Kur’an na halki, i od njega još mnogo štošta lijepo naučio.

Mnogo je zavolio islamsko znanje, pa se upisao na halku hifza. Potom je otišao i da studira u grad Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Čak je postao i doktor islamskih nauka.

A svemu tome ga je vodila jedna stvar - ljudi koji se nikad nisu ismijavali jer on nije nešto znao.

I sada on druge podučava onome što ne znaju, a trudi se da se nikada ne ismijava onome ko nešto ne zna.

On zna da s ismijavanjem i omalovažavanjem onih koji ne znaju može samo da ih se udalji od Allahove lijepe vjere, makar to bile i neke banalne stvari kao štio je abdest ili nešto drugo. Naročito kada žele da nauče.

Da, taj mladić - to sam bio ja.

I zato mislim da se nikada ne smijemo ismijavamo sa nekim ko ne zna nešto od vjere.

Nikada. Ni uživo, ni na društvenim mrežama.


Vrati se nazad