Allahu, ti si svjetlost nebesa i zemlje

Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi klanjao noćni namaz znao je učiti ovu dovu:


"O Allahu, Tebi hvala!

Ti si Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je na njima!


Tebi nek' je sva hvala!

Ti si Onaj koji održava nebesa i zemlju i ono što je na njima!


I Tebi nek' je sva hvala!

Ti si svjetlost nebesa i zemlje i onoga što je na njima!
O Allahu, Ti si istina.

I Tvoje riječi su istina.

I Tvoje obećanje je istina.

I susret sa Tobom je istina.

I džennet je istina.

I džehennem je istina.

I Vjerovjesnici su istina.

I Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je istina.

I Sudnji čas je istina.


O Allahu, Tebi se predajem,

u Tebe vjerujem,

i na Tebe se oslanjam,

i Tebi se vraćam,

Zbog Tebe se s drugima razilazim,

I kod Tebe sud tražim,Oprosti mi

ono što sam uradio i što ću uraditi,

i ono što sam uradio u tajnosti i u javnosti.

Ti si moj Bog,

Nema Boga osim Tebe. "


Ova dova se uči nakon početnog tekbira, a umjesto "subhaneke".


Izvor dove:

Sahih Buhari, br. 1120, 6317, 7385, 7442, 7449, i Sahih Muslim, br. 769.


Ovu dovu sam kratko protumačio u predavanju pod nazivom "Duša čistog vjernika" koje možete pogledati na ovom linku:

https://youtu.be/Se6vE-kiPIM


Ako vas zanima dova na arapskom jeziku. to možete naći na ovom linku:

Dova na arapskom


Verziju za printanje možete skinuti na ovom linku:

Verzija za print


Vrati se nazad